Uppland Kredit gör det
smidigare för dig och dina kunder

Vi värnar om din tid och vill hjälpa dig med dina problem oavsett om det gäller företagslån eller fakturafinansiering

Uppland Kredit gör det svåra enkelt

När du använder våra tjänster vet du att vi sköter dina kundrelationer på ett professionellt, kundvänligt och enkelt sätt. På denna sida hittar du bolagsinformation och information om oss på Uppland Kredit.

Uppland Kredit är registrerat som Finansiellt Institut hos Finansinspektionen och arbetar med finansiering av mindre och medelstora företag. Detta gör vi genom företagslån, fakturabelåning och fakturaköp. Det är förvånande hur många bra och välfungerande företag som inte kan få lån hos banken och även när de får banklån så är det inte ovanligt att banken tar räntor och avgifter som motsvarar över 15%.

Vårt mål hos Uppland Kredit är att göra det hela enklare för småföretagare, allt ifrån ansökan om företagslån, utbetalning och till slut återbetalningen.

En del utav Uppland Kapital

Uppland Kredit AB är ett helägt dotterbolag till Uppland Kapital AB, www.upplandkapital.se. Uppland Kapital AB har tre huvudsakliga verksamheter. Det är UpplandsSpar AB som bedriver inlåningsverksamhet, Uppland Kredit AB som arbetar med krediter till företag och Catalunia Capital AB som arbetar med krediter till privatpersoner. Ägarna till Uppland Kapital har lång erfarenhet av att placera sina egna pengar i denna typ av lån och krediter till företag och privatpersoner.

UpplandsSpar AB

UpplandsSpar AB, www.upplandsspar.se, har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva Inlåningsverksamhet enligt Lagen om Inlåningsverksamhet (2004:299). UpplandsSpar erbjuder privatpersoner möjligheten att spara upp till 50 000 kr till en mycket attraktiv ränta – upp till 10% per år. UpplandsSpar har en mycket god likviditet och ett stabilt positivt resultat. UC AB som är Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag och grundades av Nordea, SEB, Handelsbanken och Swedbank har gjort en samlad kreditbedömning av UpplandsSpar. De bedömer att UpplandsSpar har högsta kreditvärdighet. Du kan läsa mer om du klickar på UC symbolen här intill.

Uppland Kredit - Företagslån och UpplandsSpar - UC ger oss högsta kreditvärdighet

Catalunia Capital AB

Nätlån, www.natlan.se, har tillstånd hos Finansinspektionen att bedriva Konsumentkreditgivning. Det ägs av Catalunia Capital AB där Uppland Kapital är en av huvudägarna. Nätlån erbjuder lån till privatpersoner som fått en oförutsedd utgift och har några dagar kvar till lönen betalas. Det kan också var personer som tidigare haft kreditproblem och inte kan få lån hos banken.Att ta ett snabblån är ett dyrt sätt att få tillgång till pengar, det är inget man sticker under stolen med. Men tyvärr är det många som inte har någon annan möjlighet. Nätlån tillämpar god kreditgivningssed och tar sitt fulla ansvar som kreditgivare. Naturligtvis följer de alla regler och lagar som gäller kreditgivning till konsument. Verksamheten har funnits i mer än 5 år så de vet hur man hanterar kunder på bästa sätt.

Mer om oss

Uppland Kredit är en del i ett familjeföretag med lång tradition av entreprenörskap och egenföretagande. Vi har goda erfarenheter i företagarens vardag och de utmaningar som man brottas med i produktion, tjänsteförsäljning och vid större projekt. Vi vill hjälpa er till fler och nya lönsamma affärer! Det gör vi genom att erbjuda kvalificerade tjänster med följande attribut.

Fakturaköp genom Uppland Kredit

Hög service

Vi gör en automatisk kontroll av fakturamottagaren och om allt ser bra ut kommer fakturan att bli köpt och utbetald redan samma dag. Om kontrollen inte godkänner köpet får ni en notifiering.

Säker och modern teknik

Vi använder oss av individuell prissättning, vilket bland annat baseras på vilken typ av avtal som tecknas, vilken volym som överlåts samt vem som är fakturamottagare.

Personligt bemötande

Vi är till för att underlätta din vardag och skapa trygghet i din verksamhet. Det gör vi bäst genom att förstå dig och din affär, och tillgodose dina behov när du behöver en snabb och enkel finansiering som mest. Tveka inte att kontakta oss när du har en fråga om våra tjänster.

Enkelt och smidigt

Jo, det är sant. Vi har skapat den här tjänsten i syfte att vara så enkelt och smidig så att du som kund knappt märker av oss. Förutom när vi talar om för dig att du har fått mer pengar på kontot. Om vi erhåller underlag för fakturan under förmiddagen så sker utbetalning i regel samma dag.

Information om behandling av personuppgifter/integritetspolicy

1. Identitet och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig
Uppland Kredit är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som utförs inom verksamheten. Våra kontaktuppgifter finns längst ner på hemsidan www.upplandkredit.se

2. Ändamål och lagliga grunden
Uppland Kredit behandlar de person uppgifter som lämnas i samband med ansökan/ intresseanmälan/avtal eller som registreras i övrigt i samband med administrationen av ett avtal. Ändamålen med UpplandKredits behandling av personuppgifterna är att samla in och kontrollera personuppgifter inför ett beslut om att t.ex. lämna ett lån samt att administrera och fullgöra ingångna avtal, vilket utgör den lagliga grunden förbehandlingen.

Behandling av personuppgifter sker också för att Uppland Kredit ska kunna uppfylla rättsliga förpliktelser, vilket också utgör den lagliga grunden. Uppland Kredit hämtar ut personuppgifter från andra källor än kunden:
- offentliga register för att utföra identitetskontroll och kreditupplysning genom Creditsafe i Sverige AB och/eller UC AB Sverige

Uppland Kredit behöver behandla bl.a. dessa kategorier av personuppgifter för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser enligt bl.a. lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Personuppgifter behandlas också inom ramen för marknads- och kundanalyser som utgör underlag för marknadsföring, metod- och affärsutveckling samt riskhantering. Med riskhantering avses även behandling av uppgifter om kredittagare och krediter för kvalitetsbedömning av krediter för kapitaltäckningsändamål. Personuppgifterna kan – om kunden inte skriftligen begärt att ej delta i direktreklam – komma att användas för att rikta direktreklam och erbjudanden av olika slag till kunden. Personuppgifter kan vidare behandlas som underlag för finansiell rådgivning.

3. Mottagare av personuppgifter
Behandling av personuppgifterna kan – inom ramen för gällande regler om banksekretess - ske av andra bolag i koncernen, av företag som koncernen samarbetar med och andra parter som Uppland Kredit anlitar för utförande av tjänster enligt ändamålen med behandlingen. Personuppgiftsbiträdeavtal har skrivits på med parter som utför personuppgiftsbehandling åt Uppland Kredits räkning.
Om det krävs enligt lag, myndighetsbeslut eller annan reglering kan Uppland Kredit även lämna ut personuppgifter till myndigheter.
Uppland Kredit avser inte att överföra personuppgifter till tredjeland utanför EU.

4. Lagringstid
Uppland Kredit sparar personuppgifter så länge de behövs för de ändamål och lagliga grunden ovan, dvs. under gällande avtal och den tid därefter som krävs för att Uppland Kredit ska kunna uppfylla sina skyldigheter enligt lag.

5. Rättigheter som Kredittagare och Borgenär
Det finns flera rättigheter som fysiska personer har enligt dataskyddsförordningen:
- få information om och tillgång till sina personuppgifter som skickas till folkbokföringsadressen,
- få felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättade,
- begära radering, begränsning av personuppgiftsbehandling och invända mot behandlingen under vissa förutsättningar,
- rätt att få personuppgifterna överförda direkt till en annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt (dataportabilitet),
- lämna klagomål om behandling av personuppgifter till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen) 

Skriftlig, egenhändigt undertecknad begäran eller invändning ska skickas till Uppland Kredits adress (1) gång per år. Begäran prövas av Uppland Kredit i det enskilda fallet. Uppland Kredit kan inte alltid radera personuppgifter eller begränsa behandlingen av dessa, antingen för att uppgifterna behöver sparas p.g.a. avtalsförhållande eller på grund av gällande lagstiftning.

Vår integritetspolicy finns även här

Ansök om företagslån