Uppland Kredit - Företagslån - Låna pengar till ditt företag!

Småföretagare tvingas låna av familjen

Nära och kära ställer upp med lån när externa finansiärer sviker. (Foto: Unsplash.com)

Nära och kära ställer upp med lån när externa finansiärer sviker

Även om banklån fortfarande är den vanligaste finansieringsformen hänger många småföretagares existens på släktingars och vänners goda vilja. 14 procent av företagen uppger i en rapport att lån från familj, vänner eller ägare finansierat en eller flera investeringar det senaste året.

Det är en fördubbling jämfört med 2016.

Över häften, 52 procent, av företagarna anser i undersökning att det är ganska eller väldigt svårt att finansiera företagets investeringar med extern finansiering.

Utvecklingen är oroande, anser branschföreträdare, som kräver att politikerna agerar för att hitta nya finansieringsformer som alternativ till bankerna. Politiker behöver vakna upp och inse att entreprenörskap och företagande innebär ett risktagande, menar experter på området.

Läs mer och ansök om ett företagslån