Uppland Kredit - Företagslån - Låna pengar till ditt företag!

Småföretagare går inte i pension

Medan vanliga anställda drar sig tillbaka på äldre dar fortsätter småföretagarna jobba. (Foto: Unsplash.com)

Medan vanliga anställda drar sig tillbaka på äldre dagar fortsätter småföretagarna jobba

Enligt statistik märks en ökande trend av äldre småföretagare i Sverige. Bland sysselsatta är andelen företagare störst i gruppen 65-74 år, enligt siffror, vilket indikerar att många äldre fortsätter driva sina företag när många anställda väljer att gå i pension.

I Sverige finns för närvarande omkring en halv miljon företagare medan det finns cirka en miljon företag. Av dessa företag är ungefär tre fjärdedelar enmansföretag.

Jämfört med EU är företagandet i Sverige lågt. Exempelvis visade en analys att endast sju procent av de sysselsatta svenskarna med minst två års högskolestudier driver företag medan motsvarande siffra i EU är 14 procent.

I flera rapporter har det framkommit att ekonomisk osäkerhet är främsta orsaken till att många svenskar drar sig för att starta företag.

Här är fem tips till dig som funderar på att starta eget:

1. Diskutera och analysera affärsidén

Många är oroliga för att dela med sig av sin affärsidé eftersom någon annan kan genomföra den. Men den risken måste vägas mot den värdefulla input som kan komma från personer i det egna nätverket.

2. Gör en budget

Hur mycket behöver du sälja för att kunna ta ut en skälig lön? Ta hänsyn till skatter och andra kostnader.

3. Se över dina trygghetslösningar

Företagare behöver ta ett större ansvar än anställda för den egna tryggheten. Det gäller bland annat sparande till pension och ersättning vid sjukdom. Tänk också på att gå med i en a-kassa.

4. Sök tjänstledigt om du är anställd för att starta företag

Lagen ger dig inte rätt till att pröva lyckan som egenföretagare, men du kan ju alltid fråga om det är okej, så vida du inte konkurrerar med din arbetsgivare.

Läs mer och ansök om ett företagslån