Uppland Kredit - Företagslån - Låna pengar till ditt företag!

Så påverkar de nya reglerna entreprenörer

En rad nya regler och lagar är på gång eller har redan börjat gälla för små och medelstora företag i Sverige (se artikel). (Foto: Unsplash.com)

Kolla här vad regeringsuppgörelsen innebär för dig som driver företag.

Januari-överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna innebär flera steg i rätt riktning för små och medelstora företag i Sverige.

Bland annat blir beskattningen av företag mer gynnsam, arbetsgivaravgifterna sänks och reglerna för personaloptioner förbättras.

Den blocköverskridande politiken att extraskatten på generationsskiften försvinner. Och det ska bli lättare att bli företagare i Sverige och RUT ska även omfatta tvätt, flytt-, hämt- och trygghetstjänster. En utredning om detta ska under året tillsättas. Planen är att taket i RUT ska tredubblas.

Under 2019-2021 väntar en utredning med målet att förenkla de så kallade 3:12-reglerna. En ny lag på området ska klubbas 2022, är det tänkt, liksom att arbetsrätten ska moderniseras och bli mer flexibel.

Flera skatteförändringar står för dörren och kan komma att träda i kraft redan 1 juli 2019. Det handlar om den budget som riksdagen beslutade om i december 2018 och som den nya S- och MP-regeringen med stöd av C och L nu ska administrera.

Här är några av förslagen i budgeten:

1) Avskaffat växa-stöd för enskilda firmor

2) Den särskilda löneskatten på 6,15 procent för personer över 65 år slopas

3) Flygskatten tas bort

4) Uppräkningen av bensinskatten sänks

5) Dieselskatten sänks inom jord- och skogsbruket

6) Skattereduktionen för gåvor till välgörande ändamål återinförs.

Andra nyheter på skatteområdet är utökat skatteavdrag, höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt, lägre skatt på företagens vinster, sänkt skatt på expansionsfonder och ändrade regler för periodiseringsfond.

Från och med januari 2019 gäller dessutom nya regler för arbetsgivardeklarationen. Du ska nu redovisa utbetalningar och skatteavdrag på individnivå varje månad. Första gången du ska redovisa på det nya sättet är i februari i år – när du deklarerar ersättningarna du betalar ut i januari.

Den 1 januari ersattes också karensdagen av ett karensavdrag. Systemet ska bli mer rättvist och förutsägbart än karensdagen. Förändringen innebär att du, i stället för att göra avdrag för karensdagen, ska göra ett avdrag på 20 procent av den sjuklön eller sjukpenning som man får vid sjukfrånvaro en genomsnittlig arbetsvecka.

Slutligen måste du skicka e-faktura från den 1 april i år om du har kunder i offentlig sektor. Då blir det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med e-faktura. Förändringen väntas påverka över 200.000 företag i Sverige.

Läs mer och ansök om ett företagslån