Uppland Kredit - Företagslån - Låna pengar till ditt företag!

Ny studie: Sveriges storbanker hämmar tillväxten

Driver du en småföretagare med höga tillväxtambitioner kan du vara en av de som anser att brist på finansiering hämmar expansion. Det visar Tillväxtverkets undersökning omfattande 10.000 små och medelstora företag.

Generellt sett ses inte finansiering som ett stort hinder bland Sveriges företagare. De flesta som söker lån blir beviljade vilket möjliggör expansion och tillväxt. Dock pekar en färsk studie på att det finns specifika grupper av företag som i högre grad upplever finansiering som ett hinder som bromsar utvecklingen.

Enligt en rapport från Tillväxtverket som presenteras på Dagens PS ser företag med höga mål gällande omsättning och anställda tillgången till lån och krediter som ett stort hinder. Hela 20 procent av bolagen med planer på expansion ansåg att utbudet bromsar tillväxt, jämfört med endast 5 procent hos företagen utan planer på att bli större.

Små och medelstora företag med ambitionen att växa kan med enkla medel ta hjälp av ett enkelt företagslån under expansionen. Med en trygg finansiering kan bolaget växa i den takt som önskas och på sikt nå sina formulerade mål.

Det är främst företag inom branscher såsom energi, vatten och el, tillverkning och utvinning som anser att finansieringen hindrar tillväxten. Bolag som verkar inom vård och omsorg samt juridik, ekonomi, vetenskap och teknik visar betydligt lägre siffror gällande finansieringens svårigheter.

Läs mer om våra företagslån