Uppland Kredit - Företagslån - Låna pengar till ditt företag!

När det mojnar blir småföretagarna lyckliga

Det finns (minst) två sidor av entreprenörskapet. Till en början är det tufft och stressigt men om framgången kommer ökar välbefinnandet.

Pressen och stressen, särskilt i början, påverkar entreprenörer negativt. Men när framgången sedan kommer ökar också välbefinnandet.

Det finns både studier och intervjuer i olika sammanhang som visar att många egenföretagare upplever att uppstartsfasen är jobbig. Osäkerhet kring finansiering är en faktor som kan påverka entreprenörerna mentalt. Det har rapporterats flera gånger om hur släkt och vänner får ställa upp med lån när bankerna sviker.

Upprepade misslyckanden i inledningen av företagandet leder olyckligtvis till att många entreprenörer ger upp. Men omvänt ger framgång blodad tand och gör att entreprenörerna mår bättre.

Bland annat bidrar frihetskänslan till att entreprenörer i flera fall mår bättre än andra, förutsatt att företagets verksamhet går bra. Framgångsrikt entreprenörskap där företagets likviditet är stark tillfredsställer individens behov av självbestämmande, kompetens och tillhörighet, har studier visat.

I Sverige blir ungefär 70.000 entreprenörer varje år.

Läs mer och ansök om ett företagslån