Uppland Kredit - Företagslån - Låna pengar till ditt företag!

Krav på e-faktura - men få klarar det

Kom ihåg att en ny lag börjar gälla från 1 april med krav på e-fakturor till offentliga sektorn. I artikeln får du goda råd till omställningen. (Foto:Unsplash.com)

Över 75 procent av småföretagen skickar inte e-fakturor i dag, visar en rapport.

Den 1 april träder en ny lag i kraft om att alla köp i offentlig sektor ska faktureras med e-faktura.

Över 200.000 leverantörer i Sverige påverkas av det nya kravet, och samtidigt visar en undersökning att över 75 procent av företagen inte lever upp till kravet på e-faktura i dag.

Enligt lagen ska de nya e-fakturorna följa en ny, europeisk standard.

Är du en av många småföretagare i landet som påverkas av det nya regelverket?

I så fall finns det några goda råd till dig inför lagändringen, bland annat kan du fråga din leverantör av ekonomiprogram eller faktureringstjänst om hjälp.

Det finns även ett nätverk, PEPPOL, anpassat för elektronisk handel och inköp, som kan vara dig behjälplig.

Ytterligare ett annat alternativ är att du frågar din kund i offentliga sektorn om det finns en fakturaportal hos dem för elektroniska fakturor.

Observera att lagen om e-fakturor gäller alla offentliga upphandlingar som påbörjas efter den 1 april 2019.

Det är alltså inte så att lagen gäller retroaktivt och därför omfattas heller inte upphandlingar före detta datum av det nya kravet.

Källor: SCB och Myndigheten för digital förvaltning, DIGG

Läs mer och ansök om ett företagslån